Grandalla Poesia

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

XXXVIII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Escaldes – Engordany – Principat d’Andorra 2015

 

Acta Jurat

Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorra 2015

 

 

 

Reunits el dia 29 d’octubre de l’any 2015 a Andorra la Vella, el jurat compost pel senyor Anselm Diví Toro, Senyora Josefina Obiols i la senyora Denisa Font.

Aquest jurat ha decidit per unanimitat atribuir un únic accèssit dotat per Crèdit Andorrà, amb import de 1.500 Euros a l’obra: “La finestra curiosa”.

Oberta la plica corresponent, resulta ser l’autora Anna Maria Ticoulat Coll de Ciutadella, Menorca.

I per que així consti, se signa la present a Andorra la Vella a 29 d’octubre de 2015.

 

El jurat sotasignat: Anselm Diví Toro, Josefina Obiols i Denisa Font.