Grandalla Poesia 2016

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

XXXIX ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra 2016

 

Acta Jurat

Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorra 2016

 

Reunits els membres del jurat:  Anselm Diví Toro, senyora Josefina Obiols i la senyora Denisa Font, a Canillo, el dia 26 d’octubre de l’any 2016 a les 19 hores, i després d’haver analitzat les 15 obres presentades a concurs, es decideix unànimement atorgar  a l’obra núm. D-409, titulada “En mi la nit, en tu la llum” el premi Grandalla de poesia corresponent a l’any 2016.

L’autor és el senyor Alejandro Llabata Lleonart, de València, després d’haver estat oberta la plica corresponent.

El jurat sotasignat: Anselm Diví Toro, Josefina Obiols i Denisa Font.