Juvenils

Jocs florals juvenils de la llengua catalana del Principat d’Andorra

Andorra 2018 – Any XLIX

Organitzat pel Cercle de les Arts i de les Lletres sota l’alt patronatge del Govern d’Andorra, del Consell General i del Comú de Sant Julià de Lòria

Amb la col·laboració de Crèdit Andorrà.

N O R M E S

Els concursants han de complir rigorosament les normes següents:

1. Tots els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en català. L’edat dels autors ha d’estar compresa entre els quinze i els vint anys complerts o per complir dintre l’any actual 2018. L’edat ha de constar a l’encapçalament

2. S’han de presentar escrits a ordinador, a doble espai, en una sola cara i en TRES EXEM­PLARS ORIGINALS, en fulls de format DIN A4, sense signatura i amb un lema que es repetirà al damunt d’un sobre clos, a dins del qual hi haurà el nom i l’adreça complets de l’autor o l’autora. Tota obra ha d’anar acompanyada obligatòriament d’aquest sobre clos, sense cap altra indicació que el lema esmentat.

3. El termini d’admissió s’acaba el dia vint-i-dos de maig del 2018. La data que figura i el segellat de correus, no poden ser posteriors al termini esmentat.

4. Només s’admetran tres obres de cada autor, els quals han d’indicar en els treballs presentats el premi per al qual opten.

5. Per al lliurament de premis no serà vàlid un altre nom que el que figuri en el plec o en el sobre clos, del qual s’ha fet esment anteriorment.

6. El Cercle de les Arts i de les Lletres es reserva el dret de publicació de les obres premiades, les quals quedaran en propietat del Cercle.

7. Tots els treballs s’han d’enviar a: Cercle de les Arts i de les Lletres (Jocs florals juvenils) a l’apartat de correus núm. 1.157 AD5OO Andorra la Vella. (Principat d’Andorra).

8. Un cop s’hagin definit les obres guanyadores, els mantenidors podran premiar, a més, les composicions que a criteri seu en siguin mereixedores, com també declarar deserts els premis que no tinguin un valor mínim acceptable.

9. L’entitat organitzado­ra i el jurat qualificador han de resoldre conjuntament qualsevol cas no previst en aquestes normes.

10. Els guanyadors hauran de recollir els premis personalment, el dia de la festa.

Nota:
Els mantenidors especifiquen que es rebutjaran les obres que no s’avinguin rigorosament a aquestes normes.

Secretària mantenidora: Maria-Carme Jaumot. Telèfon (00 376) 337 049.

C A R T E L L

Segons els bons costums establerts, els tres premis tradicionals s’adjudicaran al millor poema presentat en cada una de les tres opcions següents:

Flor natural
Premi d’honor i cortesia a la millor poesia que canti l’amor.

Englantina
A la millor poesia de caràcter patriòtic.

Viola
A la millor poesia que exalti la fidelitat als valors espirituals.

Premi extraordinari de poesia
A la millor composició de tema lliure

Accèssits – Medalles

Els mantenidors dels Jocs florals juvenils de la llengua catalana, a fi d’assegurar-ne la continuïtat i per acomplir l’honrosa comanda que ens ha estat feta pel Cercle de les Arts i de les Lletres del Principat d’Andorra, organitzador d’aquests Jocs florals, us conviden a participar en la gaia festa, que se celebrarà el diumenge deu de juny de 2018, a l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià (plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra), a les dotze del migdia.