Condicions generals

Cartell de Premis de la XLI

Nit literària andorrana

Ordino – Principat d’Andorra – 2018

Condicions Generals
A. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, escrites i presentades en la llengua catalana (s’entén per inèdita l’obra no editada en cap idioma).

B. Els originals s’hauran de presentar en diversos exemplars segons el premi. Els fulls han d’anar numerats. En l’obra que es presenti a concurs no hi ha de constar la identificació de l’autor, excepte les que optin al premi Tristaina, que trametrà un sobre tancat amb el seu nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic, juntament amb el títol de l’obra.

C. No s’admetran les obres que ja hagin estat premiades en altres certàmens, ni que estiguin presentades en altres certàmens en el mateix moment.

D. Les obres aspirants als premis s’hauran de trametre i presentar abans del dia 15 de setembre de 2018 a l’adreça següent:

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
Apartat de correus 1157
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra 

E. L’acte d’adjudicació dels premis es realitzarà a Ordino el dia 8 de novembre del 2018. El lloc serà comunicat oportunament.

F. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les condicions particulars i de les generals.

G. Si el premi no es dota, podrà atribuir-se un accèssit, l’import del qual el determinarà el jurat si no queda reflectit en les condicions particulars.

H. Els guardonats de la darrera edició no poden concórrer en l’edició de l’any següent, al mateix premi, excepte en el Premi Tristaina de Periodisme. En el cas del Premi Principat d’Andorra el període s’allarga a dos anys (vegeu les condicions particulars del premi, apartat 5).

I. Qualsevol cas no previst en el Cartell de Premis serà resolt per l’entitat organitzadora. Per a més informació truqueu a Maria-Carme Jaumot. tel. 00 376 337 049.

J. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o del deteriorament que puguin patir les obres.

K. Les obres no es retornaran.