Sant Miquel d’Engolasters

Cartell de Premis de la XLI

 Nit literària andorrana

Ordino – Principat d’Andorra

Premi Sant Miquel d’Engolasters

Assaig Literari
Dotat per Joan Escaler Calva

BASES

1. Les obres que aspirin al premi d’assaig han de ser originals i inèdites, d’una extensió mínima de 50 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai i escrits en llengua catalana. Els fulls han d’anar numerats.

2. El tema és lliure. Les obres presentades poden constar d’un assaig o més d’un. S’entendrà com a assaig literari un treball o conjunt de treballs que tractin un tema sense pretendre fer-ho a fons i d’una manera menys sistemàtica o formal que un tractat o una dissertació.

3.
 L’import del premi, dotat per Joan Escaler i Calva, és de 2.000 euros.

4. La composició del jurat serà determinada oportunament.

5.
 L’acta de concessió del premi detallarà les obres que hi hauran participat. Els originals s’han de presentar per triplicat.

6.
 En el cas d’atribuir-se el premi, està prevista la publicació per Pagès Editors. En cas de no atribuir-se el premi, el jurat podrà otorgar un accèssit, l’import del qual serà decidit pel jurat.

7.
 Les obres que aspirin al premi han de ser trameses i presentades abans del 15 de setembre del 2018 a l’adreça següent: “Cercle de les Arts i de les Lletres. Per al premi Sant Miquel d’Engolasters. Apartat de correus núm. 1157. AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra”.

8. Les obres no premiades no es retornaran.


Vegeu les condicions generals.