Tristaina

Cartell de Premis de la XLI

Nit literària andorrana

Ordino – Principat d’Andorra

Premi Tristaina de periodisme

Andimesa

Dotat per Andimesa

BASES

1. Poden aspirar al premi Tristaina de periodisme, dotat per Andimesa, els articles o treballs sobre el Principat d’Andorra publicats o emesos en mitjans de comunicació públics o privats del país entre el dia 15 de setembre del 2017 i el 15 de setembre del 2018.

2. El premi es divideix en dos, cadascun dels quals està dotat amb 1.250 €, i no pot ser fraccionat.

3. S’estableixen dues categories en funció del suport. Premsa escrita per a treballs publicats en suport paper i Mitjans Audiovisuals per a ràdio i televisió.

4. El concurs ha estat creat amb la finalitat de fomentar la visió constructiva d’Andorra, sense excloure’n les visions crítiques constructives.

5. El termini de recepció finalitzarà el mateix dia 15 de setembre del 2018. El jurat pot considerar els treballs publicats o difosos que cregui convenients, a desgrat que no hagin estat presentats.

6. Els treballs s’han de trametre  per correu postal al “Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500-Andorra la Vella (Principat d’Andorra) amb la menció “Per al premi Tristaina”. També es pot enviar els treballs per correu electrònic.

INSTRUCCIONS: En prémer en l’enllaç següent: ENVIAR TREBALL s’obrirà el vostre gestor de correu. Adjunteu l’arxiu que contingui el vostre treball i no oblideu posar, en el cos del missatge, totes les dades que se us sol·liciten a l’apartat 7 d’aquestes bases. Si us és més còmode, també podeu trametre directament el treball a: cercleartslletres@gmail.com. Tan bon punt hagi estat rebut i obert per confirmar el bon estat de l’arxiu, rebreu un correu de confirmació d’arribada.

7. En els treballs tramesos hi ha de figurar el nom, cognoms, adreça, telèfon, fax, adreça electrònica de l’autor/a i el mitjà on han estat publicats o difosos. Si han estat publicats amb pseudònim o sense signatura, caldrà la certificació de l’empresa periodística que acrediti qui n’és l’autor o autora. Pels programes de ràdio i televisió, cal afegir un certificat d’emissió amb la data corresponent, signat pel director o directora de l’emissora. (*)

8. En cas de reproducció total o parcial del treball guanyador després de la concessió del premi, caldrà que es faci constar que és el “Premi Tristaina de periodisme, concedit en la Nit literària andorrana i convocat per Andimesa.

9.
 La composició del jurat serà comunicada oportunament.

10.
 Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals, de les quals queda anul·lat per a aquest premi el paràgraf B, referent a la identificació de l’autor.